Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Tiễn em
Tiễn em anh tặng vần thơ

Làm quà kỷ niệm trước giờ xuất quân,

Đường đi muôn nẻo xa gần

Ấm tình nặng nghĩa bước chân thêm bền.


Em từ đồng đất lớn lên

Tay cày cha dậy, tay liềm mẹ trao

Em đi biết mấy tự hào

Hương đồng gió nội dạt dào trong em.


Trăm sông, ngàn núi luyện rèn

Vững tay súng để giữ yên mùa vàng

Hành quân em bước nhẹ nhàng

Tiễn em cả xóm, cả làng mừng vui.


Riêng anh luống những bùi ngùi

Nay xa em để mai rồi gần em,

Đình làng vẫn lối thân quen

Sương khuya vương tóc, trăng nhen lửa tình.


Đợi ngày xanh lại thái bình

Trầu cau sẫm hạt chúng mình bên nhau

Đưa tay anh dắt qua cầu

Nhịp cùng đồng đội chung câu quân hành.


Chiến trường giục bước chân nhanh

Tim em lửa thắp - thơ anh cháy cùng!


Mậu Thân – 1968

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét