Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Nồng nàn tay em

                                                (Gửi em cô giáo thượng ngàn)
Ảnh minh họa


Tửu châm đi…
Nữa…
Nữa…
Nào…!!!
Men rừng ngấm nghĩa thấm vào tim gan
Ơi em cô giáo trên ngàn
Quê hương cách mạng tình tràn mênh mang

Anh đi anh nhớ bản làng
Nhớ “Thiên bôi thiểu”* khi tràn khi vơi
Rót đi… rót nữa em ơi
Cụng đi… cụng nữa… kệ trời chao nghiêng.

Cho em rót nhớ vào quên
Rót năm vào tháng… rót đêm vào ngày
Cho em rót tỉnh vào say…
Nồng nàn rót, nồng nàn cay - nồng nàn!

ơi em cô giáo trên ngàn
Nghiêng bầu em rót ... vô vàn sao rơi.(*) Thiên bôi thiểu: Nghìn chén còn ít

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét