Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

NỖI NIỀM

( Nhớ Trần Huyền Trân rượu với Tản Đà )

Nguyễn Minh Bích


Tàn canh…xa lắc mùa xuân

Rót đi. Rót rót. Bao lần thương đau

Mấy mươi tuổi rót cho nhau

Trăm năm trôi, nước mắt lau nhạt nhòa


Đắng. Chua. Ngày tháng lướt qua

Lời tri âm ngỡ tưởng xa hóa gần

Nỗi niềm chìm nổi “Rau tần” *

Thương thay cụ Tản…mấy lần hâm be

Men nồng ủ giọt nắng hè

Rượu người xưa rót…tràn về hôm nay…!Hè 2013

Tròn 100 năm ngày sinh Trần Huyền Trân

* “Rau tần” – Tác phẩm thơ duy nhất của Trần Huyền Trân

viết năm 1938. Mãi đến năm 1987 mới xuất bản, trước lúc ông qua đời 2 năm.