Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Vẹn nguyên
Con trai Nguyễn Hoàng Quỳnh

(Gửi con phương xa)

Suốt đời cha mẹ nhớ con

Đầu mùa gạo mới miếng ngon mẹ phần

Quanh năm sớm tối tảo tần

Nhìn manh áo mỏng mấy lần mẹ thương.Nửa đầu tóc bạc chót vương

Trang đời lượm lặt cha nhường phần con.

Con đi giữa độ trăng tròn

Làng trên xóm dưới lệ tràn tuôn rơi.Bạn bè khắp nẻo muôn nơi

Vây quanh con giữa đất trời đầy hoa

Héo lòng mẹ, buốt tim cha

Nỗi đau găm mãi bao giờ cho nguôi.Khi nao trọn kiếp làm người

Tới ngày đó mới hết thời nhớ con

Thiên đàng nhẹ gót chân son

Bình an con nhé cho tròn kiếp sau.Hoàng tuyền ta sẽ gặp nhau

Mượn thơ cha nhủ mấy câu ân tình

Từ trong sâu thẳm tâm linh

Cầu con ngon giấc an bình muôn xuân.


Xa ư??? không. Vẫn rất gần

Vẫn con ta đó, ngàn lần vẹn nguyên.

(Đêm Nguyên tiêu 1993)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét