Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011
(Nhớ những giấc mơ xuân)

Cha cùng con dạo khúc Xuân

Đường xa lắt lẻo, mấy lần nghỉ ngơi

Đây rồi phố huyện đây rồi

Bạt ngàn hoa… bạt ngàn người thưởng hoa.Người mời con - Kẻ chào cha

Giật mình đẫm lệ… hoá ra không gì…!

Tính ngày… tính tháng… con đi…

Lúc nào cha cũng hướng về nơi con.


Phút du xuân cũng chẳng tròn

Chợp mơ nửa giấc, lòng còn nhói đau.

Hẹn con ngày ấy… Xuân sau

Cầu trời - lạy Phật - có nhau trên đời.


Nhớ nhiều… cha ước vậy thôi

Vĩnh hằng -

An giấc -

Con ơi -

Vĩnh hằng!

Xuân 1995

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét