Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Mừng cháu chào đời
Viết mừng “Cu Tý” - Trần Tùng Lâm lúc cháu khóc chào đời qua điện thoại


Mời bà nâng chén rượu đào

Mừng nghe tiếng cháu khóc chào từ xa

Chào đời ở mãi bên Nga

Mà nghe sang sảng như là quanh đây.Bà vui giọt lệ ngấn đầy

Ông vui dâng chén rượu này thêm vui

Cụng đi… cụng nữa… bà ơi

Mừng "Thằng cu Tý" cháu tôi chào đời.

Hà Nội 07/09/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét