Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Nhắn
Ảnh: Internet

(Gửi người xa quê)

Ai ơi về đất Nam Hồng

Mà xem lúa tốt ngợp đồng hôm nay

Đảm đang gái chắc tay cày

Vui cùng tiền tuyến hôm nay được mùaNgân nga giọng hát hò… ơ…!

Thóc cười rung máy sớm trưa rộn ràng

Tay em, tay chị nhịp nhàng

Mải vui quẩy cả trăng vàng về kho.


Sáo diều nâng bổng câu hò

Nắng chiều dìu dặt cánh cò ven đê

Ai ơi… thương nhớ thì về

Ngàn năm một thuở tình quê mặn nồng.


Ai đi - ai nhớ - ai mong

Ai về - ai nhớ - Nam Hồng nhớ ai!

Tháng 10 - 1966

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét